services-img-2

Hotel website dizajin

services-img-3

PMS

CORPORATE FINANCE, DIGITAL Winning the Race for Digital Commerce

Channel manager

Softverska Rešenja

Softverska rešenja se u savremenom poslovanju smatraju neizostavnim alatom, a svaka firma koja se još uvek ne oslanja na tehnologiju gubi značajan mesečni prihod u poslovanju. Zapravo potencijalni prihod odlazi u nepotrebne rashode. Zato je poslovanje u skladu sa trendovima na tržištu presudan preduslov za uspeh.
Pogledajte našu ponudu i odaberite softverska rešenja u skladu sa svojim objektom.

Ako uzmemo bilo koji smeštaj koji svojom tradicijom zalazi duboko u prošlost i oslanja
se na iskustvo, on ne može da zamisli poslovanje bez upotrebe softvera, u skladu sa
zahtevima savremenog tržišta.
Bilo da se radi o online prezentaciji smeštaja putem web sajt platforme, koordinaciji
rezervacija između platformi za bukiranje, upravljanje cenovnikom na istim, pravljenja
paketa u skladu sa popunjenošću kapaciteta i sl, softver to radi mnogo preciznije od
čoveka.
Benefiti softvera u poslovanju su sledeće:
– Štede vreme i novac,
– Usmeravaju resurse u pravom smeru,
– Ne dovode do dupliranja rezervacija,
– Omogućavaju efikasniju koordinaciju,
– Ne ugrožavaju reputaciju usled ljudskog propusta

2-2
4-4
5-5
3-3
6-6
1-1
8-8
7-7