Efikasno poslovanje na sve zahtevnijem tržištu, predstavlja ozbiljan izazov za svaki profesionalno orijentisan hotel koji ima objekat u radu. Sinhronizovano upravljanje danas je imperativ koji samo ozbiljni hoteli mogu da ostvare. Broj hotelskih objekata se povećava na godišnjem nivou, međutim, sa konkurencijom se bore sam oni koji imaju adekvatno obučeno osoblje i koji primenjuju savremena softverska rešenja u svom poslovanju. Upravo to je razlog da u poslovanje svog objekta uvrstite hotel konsalting.

U saradnji sa BHC stručnim timom za hotelski konsalting svaki hotel ima potencijal da postane lider u svojoj kategoriji. Vreme je da otkrijete prednosti sinhronizovanog upravljanja hotelom jer vreme je novac.

Kako ovaj program može unaprediti postojeći objekat u radu?

Program objekat u radu uključuje realizaciju sledećih stavki po izboru:

 • HR ( Human recourses department ) : obuka i treninzi saposlenih.
 • Revenue management
 • Re-branding objekta i vizuelnog identiteta
 • Softverska rešenja ( PMS & Channel Manager )
 • Sprovodjenje mystery shopper tehnike
 • Dodela Account managera koji ce usko saradjivati sa objektom radi konstantne podrške, praćenja, rešavanja problema i savetovanja.
hotelski-objekat-u-radu

Realizacija programa po koracima

 1. UTVRĐIVANJE ZATEČENOG STANJA U OBJEKTU

  Na samom početku se pravi celokupna analiza trenutnog stanja u okviru smeštajnog objekta. Od načina funkcionisanja osoblja, postavke ključnih parametara za revenue management, do utvrđivanja koji softveri postoje u radu (ako uopšte postoje).

 2. PRIPREMA ZA REALIZACIJU ODABRANIH REŠENJA

  Najčešća situacija na terenu je da uglavnom treba unaprediti skoro sve stavke. Međutim, ako neki od gore navedenih tačaka funkcionišu korektno, pristupa se unapređenju kritičnih tačaka u okviru funkcionisanja objekta. Zajedno definišemo po kojim fazama ćemo realizovati neophodne promene.

 3. SPROVOĐENJE REŠENJA
  Konačna faza u okviru ovog programa je konkretna primena unapred definisane strategije u unapređenju funkcionisanja objekta koja ima za cilj povećanje broja rezervacija i povećanje ADR-a. Ono što smatramo da je neprocenjiv parametar u unapređenju poslovanja je primena mystery shopper strategije.
hotelski-objekat-u-radu-sastanak

Šta je mystery shopper?

Ovaj uveliko ustaljeni sistem na svetskom tržištu je relevantan izvor informacija od strane regrutovane osobe koja je potpuno nepristrasna prema objektu koji je angažovao a koja ima zadatak da testira usluge zadatog objekta i prikupi informacije i zabeleži svoje (ne) zadovoljstvo uslugom. 

Informacije koje dobijemo su nam bitan kompas u kom pravcu unapređivati poslovanje klijenta.

Zašto je BHC pravi tim na koji možete da se oslonite?

Mi smo regionalna hotelska konsalting firma specijalizovana za razvoj projekata za izgradnju Hotela, Apart Hotela ili bilo koje vrste hotelskog projekta. Pratimo vas tokom čitavog procesa definisanja i razvoja poslovnog plana vašeg hotela. 

Kroz našu putanju, savetovali smo i vodili preduzetnike iz Srbije i regiona dok su započinjali svoje hotelske projekte. Ako pravite prve korake ka lansiranju svog, pozivamo vas da uštedite energiju, trud, vreme i novac. 

Vi već imate viziju, a mi znamo kako da je ostvarimo u najkraćem roku.

hotelski-objekat-u-radu-klijenti
%
ZADOVOLJNI
KLIJENTI​
%
STRUČNOST I
POSVEĆENOST​
%
ZNANJE I
ISKUSTVO​
%
KREATIVNOST I
INOVACIJE​