Strategy

Hotel revenue management consulting

Business Plan

Setovanje OTA kanala

Post With Video

Vođenje OTA kanala

Značaj Revenue Management-a

“ Prodaja prave sobe, pravom gostu u pravom trenutku, za pravu cenu, preko pravog online kanala prodaje “
 
Uspešan biznis u hotelijerstvu podrazumeva sposobnost predviđanja, kada će biti povećana potražnja smeštaja i ostvarivanje maksimalnih rezultata za uložen novac.Upravo to vam omogućava revenue management sistem. Koji se oslanja na analizu prethodnih rezultata i optimizaciju cena kako bi dovele do bolje iskorišćenosti kapaciteta.
 

Ukoliko nemate svoj revenue management sektor, naš tim vam stoji na raspolaganju.

 
Svaki smeštajni kapacitet koji danas ne koristi prednosti savremenih softvera, koji sadrže gomilu podataka o prethodnom poslovanju, slepo tumara u mraku i oslanja se na intuiciju. Ovakav sistem poslovanja je odavno iza nas. Revenue management sektor je ključan segment uspešnog poslovanja. Bazira se određivanju dinamičnih cena, kako bi se što bolje iskoristio smeštajni kapacitet i hotel ne bi poslovao sa gubicima.
 
Hotelski biznis ima svoje fiksne troškove, nezavisno od procenta popunjenosti kapaciteta. Upravo, analiza informacija na osnovu dostupnih podataka garantuje podmirenje osnovnih troškova i poslovanje u plusu. Nije moguće preko noći odrediti koncept za revenue management. Ali jeste nakon analize poslovnog okruženja i raspoloživih informacija u prethodnim sezonama poslovanja.
 
2-2
4-4
5-5
3-3
6-6
1-1
8-8
7-7
  • Stopa popunjenosti u prethodnim sezonama
  • Prodaja uopšteno
  • Grupe po ciljnim kategorijama
  • Detaljno segmentiranje gostiju
  • Analizu zadovoljstva gostiju uslugom

Podrazumeva i informacije o spoljnim uticajima, kao recimo:

  • Prošli vremenski uslovi
  • Raspored praznika
  • Prestanak radabhotela u okruženju
  • Cenovni rang kod konkurenata itd.

Umesto da kaskate za konkurencijom i budete reaktivni, kada je već kasno, upravljanje prihodima treba da vam omogući da
blagovremeno imate prave informacije i da budete korak ispred vaše konkurencije.

.