• Hotel je potpuno funkcionalan informacioni system
 • Kalendar rezervacija dizajniran imajući na umu sve vaše potrebe
 • Dizajniran je da zadovolji potrebe savremenih i zahtevnih domaćina širom sveta.
 • Naš prioritet je njegova jasnoća, brzina rada i lakoća korišćenja.
  Jednim klikom možete proveriti dostupnost slobodnih soba na izabrani datum i prihvatiti rezervaciju za korisnika koji zove.
 • Pogodan pristup na viiše uredjaja u oflajn režimu.
 • Jedno mesto za upravljanje rezervacijama za vas i vaše zaposlene
 • Glatka usluga za goste
 • Znamo da je posao domaćina težak, tako da je naša misija da napravimo alat koji to olakšava. Zahvaljujući našem softveru “Hotel”-u, konačno možete da se fokusirate na svoje goste.
 • Odgovarajte na pitanja gostiju brže nego ranije.
 • Izdajte fakture i upravljajte uplatama za boravak direktno u aplikaciji.
 • Lako pronađite informacije koje su vam potrebne: detalje o gostima, status plaćanja, statistiku popunjenosti.
 • Naš softver “Hotel” automatski kreira rezervnu kopiju vaših rezervacija.
 • “Hotel” PMS se razvija na osnovu potreba i ideja ljudi iz turističke industrije.
%
ZADOVOLJNI
KLIJENTI​
%
STRUČNOST I
POSVEĆENOST​
%
ZNANJE I
ISKUSTVO​
%
KREATIVNOST I
INOVACIJE​